zondag 6 oktober 2013

hoe gedraag ik me in de kerk

Hoe moet ik mij gedragen in de kerk. Graag zou ik dit onderwerp afdoen met een “kijk naar de andere mensen, dan leer je het snel.” Maar helaas is dit, vooral in snel groeiende gemeenten, niet altijd het geval.

Als je in de kerk komt, vergeet dan niet dat het het huis van God is, en dat je voor God komt. Je gaat niet naar de kroeg of een disco, maar naar de Koning van het universum.

Probeer je dan ook zoveel mogelijk aan de voorschriften van de bijbel te houden. De belangrijkste in deze context zijn:

  • Je moet niet praten tijdens de dienst:  1 kor 14: 34 Dat uw vrouwen in de Gemeenten zwijgen; want het is haar niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt.35 En zo zij iets willen leren, laat haar te huis haar eigen mannen vragen; want het staat lelijk voor de vrouwen, dat zij in de Gemeente spreken. Hieronder wordt verstaan bij roddellen met de buurvrouw, vragen stellen tijdens de preek etc, etc….
  • Je mag natuurlijk wel bidden (en als je dat kan profeteren) 1 kor 11:4
  • Wees onderdanig aan je man ef 5:22 Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere; Dat betekent niet dat je op alles ja en amen zegt. Maar spreek hem niet tegen in het openbaar. En zeker niet in de kerk. Dat komt thuis wel ;-)
  • Kleed je fatsoenlijk en zedig. Houd geen modeshow..1 tim 2: 9 Desgelijks ook, dat de vrouwen, in een eerbaar gewaad, met schaamte en matigheid zichzelven versieren, niet in vlechtingen des haars, of goud, of paarlen, of kostelijke kleding;
      10 Maar (hetwelk de vrouwen betaamt, die de godvruchtigheid belijden) door goede
      werken.
  • Roddel niet: Titus 2:3De oude vrouwen insgelijks, dat zij in haar dracht zijn, gelijk den heiligen betaamt, dat zij geen lasteressen zijn, zich niet tot veel wijns begevende, maar leraressen zijn van het goede;


Probeer je verder zo te gedragen als beschreven staat voor opzichters. Dat geeft alvast een goede houvast. Gebruik ook goede omgangsvormen.

Volgende week: ohje…. Ze zitten achter mijn poen aan! Offers en tienden in het zicht van de bijbel.Geen opmerkingen:

Een reactie posten