zondag 5 januari 2014

De bijbel, ontstaan struktuur en eigenheid.

Er zijn tegenwoordig van die boekjes op de markt van "tegenstrijdigheden in de bijbel" waarmee mensen proberen christenen te overtuigen dat hun geloof verkeerd is. Deze studie is bedoeld om een antwoord te geven op zulke boeken en tevens, vooral jonge christenen, inzicht te geven in wat de bijbel dan wel is.

Nu hoop ik dat ik niemands geloof beledig: maar de bijbel is niet in eengeheel uit de lucht komen vallen, en hij is ook niet door God zelf geschreven. Hij is wel door God geinspireerd.

De 5 eerste boeken van het oude testament zijn door Mozes geschreven. Daarna zijn ze door verschillende schrijvers geschreven. Het leuke van de bijbel is dat een groot deel van het oude testament geschiedkundig is: Het laat de geschiedenis van het joodse volk zien en natuurlijk hoe God hun leidt. Genesis, en exodus zijn bijvoorbeeld geschiedkundige boeken. Maar ook Ruth. Nu gaan de boeken koningen en kronieken over hetzelfde gedeelte van de geschiedenis. Maar zijn ze door een andere schrijver geschreven. Hierdoor zijn er soms onbelangrijke verschillen. Bijvoorbeeld met hoeveel paarden David uittrok ten strijde. Dit doet echter niets af van de echtheid. Sterker nog het bevestigd alleen dat het echte originele geschriften zijn. Bij oplichting hadden ze dat verschil echt wel gezien en "weggewerkt"

Daarnaast heb je de Wetsteksten: Leviticus, deutronomium en numeri zijn de teksten waarin de wet voor het joodse volk en de uitleg ervan wordt gegeven. Leviticus en ook de 10 geboden zijn door God aan Mozes ge openbaard. Dit is dus met recht geinspireerde schrift.

De volgende soort van boeken zijn de poetische: Spreuken, hooglied, prediker, klaagliederen. Hierin staat wijsheid op een poetische wijze weergegeven. Er zijn dus dichterlijke vrijheden.

Dan zijn er nog de profeten, waarin we kunnen lezen over de geschiedenis van de Israëlieten, en de beloften van God voor de toekomst. Soms was deze toekomst nabij, andere lieten langer op zich wacten.

De struktuur van het nieuwe testament is als volgt:

De evangeliën zijn ooggetuigen verslagen. Vaak wordt gezegd dat ze op punten van elkaar verschillen. Dit betreft echter nooit iets belangrijks. Bijvoorbeeld waar de vrouwen en johannes stonden bij de kruisiging. Dit is boven dienook nog mogelijk..een kruisiging was een langdurig, pijnlijk proces. Dus misschien waren ze eerst veraf (bang voor de romeinen en de boze meute) en kwamen ze later dichterbij. Ooggetuigen verslagen vershillen bovendien altijd van elkaar. Dit is zelfs wetenschappelijk bewezen. Pas als ze 100% hetzelfde waren zou ik me zorgen gaan maken.

Handelingen beschrijft het leven van de eerste christenen. Het geeft een beld van hoe het in de eerste gemeente toeging.

De brieven van de apostelen zijn gericht aan nieuwe gelovigen. Deze hadden veelal geen joodse achtergrond. Waren joodse vrouwen een zekere vrijheid gewend, hun griekse zusters hadden vaak totaal geen vrijheid en werden tot hun huwelijk (meestal met 12 jaar) opgesloten in huis. Ze leerden niets, zelfs geen huishouden. Ze hadden totaal geen waarde in die maatschappij. Daarom schreven de apostelen in de brieven veel praktische zaken over gedrag en houding.

totslotte is er openbaringen. De visioenen van Johannes over het einde der tijden. Vaak wordt gezegd dat dit niet e apostel Johannes zou zijn geweest "omdat die rond die tijd niet meer in leven zou kunnen zijn" echter Johannes was toen hij Jezus ging volgen net man geworden. Hij had dus net zijn bar mitswah gedaan. Hij was dus 13! jaar oud. Dan heb je nog wel even te gaan... En Johannes was naar de overlevering ook stok oud toen hij van patmos kwam.

Volgende week kijken we verder naar de bijbel, namelijk naar Maria en Jozef. Hun huwelijk en hun kinderen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten